business 740074 1280Blíží se vám termín pro zkoušku na zapsaného mediátora? A víte vlastně, z čeho se taková zkouška skládá a jak ji úspěšně zvládnout?

Kde zkoušky probíhají

Zkoušku na zapsaného mediátora (tedy toho, o kterém hovoří i zákon o mediaci) můžete složit na jediném místě. A tím je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Výjimku představují pouze advokáti, kteří ji skládají u České advokátní komory.

Pokud zkoušku úspěšně složíte, můžete požádat o zápis do seznamu mediátorů. Zapsané mediátory zde přitom zapisuje pouze Ministerstvo spravedlnosti, respektive Česká advokátní komora, pokud se jedná o advokáty.

globuskonkurenceObecně bývá často mediace posuzována podle toho, zda došlo k uzavření mediační dohody mezi zúčastněnými stranami. Kdo je za obsah této dohody zodpovědný? A musí tato dohoda korespondovat s právní úpravou?

Mediátor nemůže být odborníkem na vše

Jak říká zákon o mediaci, za obsah popisované mediační dohody jsou vždy zodpovědné pouze strany konfliktu, nikoliv mediátor. Úkolem mediátora je řídit průběh mediace. S trochou nadsázky jej můžeme označit za „kuchyňský stůl“, u kterého se sejdou jednotlivé strany a rozebírají, jak řešit konflikt. To je úkolem mediátora. V žádném případě ovšem nemůže převzít roli advokáta nebo specializovaného odborníka. Spor se může týkat nejrůznějších témat – například staveb, daní nebo zdraví. A je nemožné, aby mediátor bezpodmínečně znal veškeré požadavky a normy ze všech oblastí.

business 740074 1280V oblasti mediace se můžete často setkat s různými označeními pro mediátory. Jaký je rozdíl mezi akreditovaným, zapsaným a soudním mediátorem? Naučte se tyto termíny rozpoznat a neztraťte se.

Zapsaný mediátor

Platný zákon o mediaci zná pouze pojem zapsaný mediátor. Podle tohoto zákona je zapsaným mediátorem ta fyzická osoba, která je zapsána v oficiálním seznamu mediátorů. Tento seznam je přitom pod záštitou Ministerstva spravedlnosti.

Podle zmíněného zákona je navíc mediátor povinen používat pouze označení zapsaný, nikoliv tedy akreditovaný nebo soudní. Zkouška na zapsaného mediátora se přitom skládá výhradně na Ministerstvu spravedlnosti, výjimku tvoří advokáti, kteří ji skládají u České advokátní komory.

řešení konfliktů ve firměProč řešit konflikty ve firmě? A jak?

Většina lidí tráví v zaměstnání denně více než třetinu svého času. Jejich spokojenost s prací a se vztahy na pracovišti tedy výrazně ovlivňuje jejich celkovou životní pohodu. A když vaši zaměstnanci celkově v pohodě nejsou, zaručeně se to odrazí na jejich pracovních výsledcích. A spirála se roztáčí...

Víte, že lidé většinou ze svého zaměstnání neodcházejí kvůli penězům, ale kvůli špatným vztahům?