Kdy vyplácet odměnu z FKSP při prvním odchodu do důchodu:Když ten člověk nadobro odchází ze zaměstnání, nebo když přinese papír, že má důchod?

Podle § 224 odst. 2 může (nikoliv musí) zaměstnavatel poskytnout odměnu zaměstnanci zejména ... při prvním SKONČENÍ pracovního poměru ... po nabytí nároku na starobní důchod.

Takže člověk dovrší ten věk, vznikne mu nárok na starobní důchod (ten si může čerpat nebo si může jeho výplatu posunout o pár let, ono je to pak nějak finančně výhodnější - ale tento obor práva neznám, každopádně je to pro zaměstnavatele z pohledu odměny úplně šumák), a jakmile se kdykoliv poté rozhodne z práce odejít, MŮŽE mu zaměstnavatel tuto odměnu dát. Zaměstnavatel otuto odměnu dát MUSÍ, pokud se k tomu zavázal ve smlouvě s odborovou organizací nebo ve vnitřním předpise.  (14.3.2017)