JUDr. Radka Medková

Radka Medková

odpovídá na Vaše dotazy v této poradně a poskytuje mediační a facilitační služby při řešení konfliktů a sporů. Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, poté pracovala jako podniková právnička. Od roku 2010 působí jako lektorka a konzultantka pracovního práva, a to jak pro veřejnost, tak pro firemní klientelu (např. Ideal Standard s.r.o., PPL CZ s.r.o., ASCARI s.r.o., HP Pelzer s.r.o. a řada dalších). Je zprostředkovatelem kolektivních sporů a zapsanou mediátorkou v seznamu Ministerstva spravedlnosti specializující se na řešení vnitrofiremních i mezifiremních sporů a konfliktů tak, aby bylo dosaženo dohody a smíru.

 


Mgr. Veronika Boušková

Vám pomáhá nalézt Vaše silné stránky, abyste je mohli využít při rozvoji Vaší kariéry. Připravuje Vás na přijímací pohovor. Firmám poskytuje kompletní poradenství v personalistice. Absolventka bakalářského programu Andragogika v profilaci na personální management na Univerzitě Palackého Olomouc, která má více než 9 let zkušeností v oblasti lidských zdrojů. Začínala jako konzultantka v personální agentuře, kde obsazovala širokou škálu pozic od dělnických profesí po specialisty a manažery. V rámci několikaletého působení ve výrobní společnosti se kromě recruitmentu starala o rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, talent management, interní komunikaci. Aktivně se zajímá o novinky a trendy v oblasti HR. V současné době se věnuje především kariérnímu poradenství a poradenství ve firemním vzdělávání.

 

Bc. Dana Mánková, DiS.

pro Vás provádí výběr vhodných zaměstnanců v duchu Human Age, kde uplatňuje praktické zkušenosti, které získala v manažerských pozicích. Věnuje se lektorské, metodické a konzultační činnosti. Vystudovala mimo jiné Evropská hospodářskosprávní studia – ekonomii a management na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Od roku 1997 je jako koordinátorka nebo lektorka součástí týmů realizujících projekty z amerických, britských i evropských zdrojů. V posledních pěti letech se specializuje na školení manažerských a obchodních dovedností, přípravu a výběr nových zaměstnanců v duchu v duchu Human Age.