Pracovní poradna je volné seskupení 3 osob (více v oddíle http://www.pracovniporadna.cz/index.php/o-nas/kdo-jsme). Pracovněprávní poradenství poskytujeme jako svoji volnočasovou aktivitu proto, že nás pracovní právo baví a je naším koníčkem. Nejsme zaměstnanci poradny (poradna nikoho nezaměstnává, poradna = volný čas tří lidí), nejsme placené z žádných grantů, projektů, nejsme napojené na státní rozpočet a nečerpáme žádné peníze z veřejných zdrojů. Z uvedených důvodů odpovídáme pouze na dotazy, které jsou položeny slušnou a zdvořilou formou a v době, kdy nám to čas dovolí. Pokud potřebujete mít jistotu rychlé odpovědi, kontaktujte jakoukoliv advokátní kancelář nebo poradnu, která vám toto zaručí.

Naší cílovou skupinou je jak jednotlivec, který řeší konkrétní otázku pracovního práva nebo stojí na křižovatce svého profesního vývoje a potřebuje nalézt své silné stránky, tak firma, která potřebuje vypracovat vnitrofiremní dokumenty nebo pomoci s analýzou pracovních míst, s personálním plánováním a s výběrem novým zaměstnanců.

Nabízíme konkrétní a praktickou pomoc a řešení situací, které pro Vás jsou, nebo by v budoucnu mohly být, v pracovní oblasti problémem.

Naším cílem je poskytnout Vám pomoc a poradenství na míru podle Vašich konkrétních potřeb v oblasti pracovního práva a Vašeho uplatnění na trhu práce. Díky tomu se budete sami lépe orientovat v pracovněprávní oblasti, budete umět předcházet přešlapům a získáte tak svou pozici a cenu na trhu práce.